O stronie

1. Opiera się na wolnych przemyśleniach autorów, z którymi można się zgadzać lub nie, obowiązuje wolność słowa. Uprasza się jednak o niestosowanie obelg i wulgaryzmów wobec konkretnych obecnych tu person, nawet, jeśli bardzo nam się cisną na klawiaturę.

2. Treści mają charakter propagujący cywilizację łacińską, kulturę chrześcijańską i w dużej mierze idee wolnego rynku (którego wyznawcami są autorzy). Nie propaguje konkretnej partii. W związku zaś z kontentem chrześcijańskim, umacnia treści pro-life, państwa minimum, prawicowe i krytykuje lewicę.

3. Przekaz neguje feminizm wychodzący poza ramy sufrażystek, których osiągnięcia zostały przez cywilizację zachodnią wchłonięte i uznane za jej integralną część. W związku z tym strona kładzie nacisk na sprzeciw wobec lewicowo-feministycznych zmian w społeczeństwie, skutkujących: przymusem ekonomicznym kobiet, niszczeniem tradycji, kultury i historii chrześcijańskiej, deprawacją rodziny i umniejszaniem roli kobiet w społeczeństwie przez próbę zrównania jej z rolą mężczyzny, niszczeniem pozycji kobiet w kulturze zachodniej przez interwencjonizm i socjalizm.

4. Strona nie jest elementem żadnej organizacji ani oficjalną wizytówką żadnej instytucji, zastrzega sobie prawo do indywidualnej promocji działań, wydarzeń, idei czy osób wedle własnego uznania. Zażalenia składać poprzez unlike i opuszczenie strony. Deklaracja jest formą informacyjną dla ewentualnych bywalców i może ulec dowolnej zmianie lub korekcie w dowolnym czasie.

5. Strona nie jest poświęcona tylko i wyłącznie kobietom, chociaż jej celem jest poruszanie głównie kobiecych problemów w związku z postępującą feminizacją i skręcaniem w lewo społeczeństwa. Mężczyźni również mile widziani. Lubimy konserwatywnych mężczyzn!